AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

TECHNOLÓGIA- ÉS ÜZLETFEJLESZTÉS UNIÓS FORRÁSBÓL

eszközök, szoftverek, tanácsadás

  

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDŐ MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.9-20

Benyújtás (kérelmezési időszak):

2021. november 9. 9:00 órától 2021. december 9. 10:00 óráig

technológiafejlesztés, digitalizáció


Kiknek ajánljuk?

Kizárólag mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt - szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti - településen valósítják meg fejlesztéseiket. A felhívás 1 sz. mellékelete tartalmazza a szabad vállalkozási zónák (SZVZ) településeinek listáját.


Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás? 

Új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, információs technológiafejlesztésre, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésére, ingatlan beruházásra, munkavégzést elősegítő képzésre, bérköltség-támogatás igénybevételére, projektmenedzsmentre igényelhető támogatás.


Mennyi támogatás szerezhető?

2 millió Ft-10 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás nyerhető. A támogatás maximális mértéke a felhívás 1 sz. mellékeltében felsorolt településeken az elszámolható költség 70 %-a

Mit szükséges vállalni cserébe?

Kötelező vállalás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyek fenntartása a 3 éves fenntartási időszak végéig. A projekt keretében létrehozott kapacitásokat a 3 éves fenntartási időszak végéig működtetni szükséges.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?

Díjmentes, személyre szabott infokommunikációs szakértői segítséget, tanácsadói támogatást, valamint akkreditált informatikai vállalkozások minősített termékeinek és szolgáltatásainak kínálatát a digitális fejlesztéshez.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az infokommunikációs fejlesztések esetén kizárólag a Modern Vállalkozások Programja által minősített szoftver beszerzése támogathatóModern Vállalkozások Programja által minősített szállítótól, vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától, amelynek elszámolható költsége maximum a honlapon közzétett ár lehet.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

MAGYAR MULTI PROGRAM- A KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYŰ, VALAMINT JELENTŐS NÖVEKEDÉSI POTENCIÁLLAL RENDELKEZŐ MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA

GINOP PLUSZ-1.1.2-21

 Benyújtás (kérelmezési időszak):

 2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1.

 12:00 óráig

Kiknek ajánljuk? Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás? 

Kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal, vagy beszállítóként integrátor nagyvállalathoz kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik technológiafejlesztésben (kötelezően megvalósítandó tevékenység) vagy az alábbi felsorolt választható tevékenységek fejlesztésében gondolkodnak:

Támogatás igényelhető a választható tevékenységek:

 • technológiafejlesztésre,
 • ingatlanberuházásokra,
 • információs technológiafejlesztésre, választható termékek a www. vallalkozzdigitalisan.hu oldalon találhatók,
 • tanácsadási szolgáltatások, képzési szolgáltatások igénybevételére,
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésére,
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására,
 • külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenységre,
 • kísérleti fejlesztést, iparjogvédelmi oltalomszerzésre.

Feltételek

 • vállalkozás rendelkezik IFKA előminősítési tanúsítvánnyal,
 • szoftverek, üzleti felhőszolgáltatások esetén kizárólag a Modern Vállalkozások Programja által jóváhagyott termékek válaszhatók, melynek maximális elszámolható költsége legfeljebb http oldalon elérhető árkalkulációban szereplő ár lehet,
 • értékesítési nettó árbevétele meghaladja a 100 millió Ft-ot az előző üzleti évben,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 5 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • lezárt üzleti évek száma legalább 3,
 • fejlesztés konvergencia régióban, vagy Pest megye a felhívás 2 sz melléklete szerinti fejletlenebb településen valósul meg,
 • a kizáró okok teljes listája megtalálható a pályázati felhívástervezet 1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? fejezetében

Mennyi támogatás szerezhető?

 • A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételekkel részben, vagy egészben vissza nem térítendővé válhat, támogatás összege: minimum 100 000 000 Ft, maximum 2 500 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke a támogatási kategóriától, fejlesztés helyszínétől, a kkv minősítéstől függ, 35-50 % között lehet.
 • A projektekhez a megítélt támogatás 100%-át előlegként igénybe lehet venni, a projektek időtartama maximum 30 hónap lehet.
 • Az 1. Fenntartási jelentés beadása után kerül sor az eredményesség mérésére, ennek eredményeképpen kerül megállapításra a tényleges vissza nem térítendő támogatás mértéke.

Mit szükséges vállalni cserébe?

 • Egy kötelezően választandó és egy tetszőlegesen választható tevékenység megvalósítása (lásd fent).
 • Információtechnológia fejlesztés és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevétele esetén kizárólag a Modern Vállalkozások Programja által jóváhagyott terméke választható, maximális elszámolható költsége legfeljebb a honlapon, a regisztrált bejelentkezést követően generált, maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magába foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?

 • Modern Vállalkozások Programja által nyújtott (nem közép-magyarországi ügyfelek számára) tanácsadói konzultációval és/vagy 2 db eseményen történő részvétel a megítélt visszatérítendő támogatás 20 %-ának átalakulását eredményezi vissza nem térítendő támogatássá.
 • Díjmentes, személyre szabott infokommunikációs szakértői segítséget, tanácsadói támogatást, valamint akkreditált informatikai vállalkozások minősített termékeinek és szolgáltatásainak kínálatát a digitális fejlesztéshez.

Részletes pályázati kiírás a palyazat.gov.hu oldalon érhető el.

DIGITÁLIS JÓLÉT PÉNZÜGYI PROGRAM - Tőkeprogram

Benyújtás (kérelmezési időszak):

2019. november 19-től

stratégiai ágazatok digitalizációja - szoftverek, eszközök, szolgáltatások

Kiknek ajánljuk?

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik a Közép-magyarországi régió területén kívül kívánják fejlesztésüket végrehajtani. A programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek tőkebefektetést.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
A Digitális Jólét Program stratégiai céljainak megvalósulását támogató, digitális termék-, vagy szolgáltatásfejlesztésre.
Újdonságtartalommal bíró, nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív projektek megvalósítására, ahol a vállalkozás/alapítók már legalább működő prototípussal rendelkeznek (ötlet fázis nem támogatható).
Részletesebb információ a Digitális Jólét Tőkeprogram oldalán található.

Hogyan juthatok befektetéshez?
A kérelmező egy egyszerű regisztráció során rögzíti a termék vagy szolgáltatás bemutatását, a megvalósítással kapcsolatos fő pénzügyi sarokpontokat.
A DJP céljaihoz való illeszkedést a DJ Nkft. által felkért ágazati szakértők vizsgálják, pozitív döntésük esetén a DJ Nkft. támogató tartalmú tanúsítványt állít ki – ennek birtokában lehet benyújtani a tőkeigénylést a Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-nek. (http://soluscapital.hu/).

Mekkora összegű tőkebefektetés igényelhető?
Legalább 10 M Ft és legfeljebb 500 M Ft összegű tőkefektetés igényelhető.

Mi a kockázati tőkebefektetés főbb jellemzői?
 • a befektetések időtartama 2-7 év
 • a finanszírozás tőkeemeléssel, tagi kölcsön nyújtásával vagy a kettő kombinációjával
 • DJP célrendszeréhez illeszkedő digitális termék vagy szolgáltatás fejlesztések megvalósítása.

Kockázati tőkebefektetés iránti kérelem csak a DJP stratégiai célkitűzéseihez való illeszkedésvizsgálattal, a Modern Vállalkozások Programja keretében a Digitális Jólét Nonprofit Kft. előminősítési tanúsítványával együtt nyújtható be!

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

GINOP PLUSZ-1.2.1-21

Átmenetileg szünetel

Kiknek ajánljuk? Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás? 
Azoknak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik technológiafejlesztésben, beleértve a termelési és szolgáltatási, illetve információtechnológia fejlesztésben gondolkodnak, beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét is.

Támogatás igényelhető az alábbi tevékenységekre:

 • új eszköz beszerzése,
 • információs technológia-fejlesztés (elszámolható költség legfeljebb 20%-a)
 • infrastruktúrális és ingatlan beruházások (elszámolható költség legfeljebb 70%-a),
 • tanácsadási szolgáltatások, képzési szolgáltatások igénybevételére (elszámolható költség legfeljebb 20%-a),
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésére (elszámolható költség legfeljebb 10%-a),
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására (elszámolható költség legfeljebb 50%-a).

Feltételek:

 • rendelkezzen legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozások és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • fejlesztés Budapest kivételével Magyarország egész területén megvalósítható,
 • a kizáró okok listája megtalálható a pályázati felhívástervezet 1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? fejezetében.


Mennyi támogatás szerezhető?

 • A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételekkel részben, vagy egészben vissza nem térítendővé válhat. Az igényelhető (feltételesen vissza nem térítendő) támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 629 300 000 Ft.
 • A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától, a fejlesztés helyszínétől, a kkv minősítéstől függ, 45-70 % lehet. Részletesen a pályázati kiírástervezet 3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni? fejezetében olvashat erről.
 • Az igényelt támogatás mértéke a projekt összegének maximum 70%-a lehet, de minimum 10 MFt.
 • Megítélt támogatás 100%-a előlegként igényelhető, a projektek időtartama maximum 24 hónap lehet.

Mit szükséges vállalni cserébe?

 • Új eszköz beszerzésén felül legalább 1 db tevékenység megvalósítása (lásd fent).
 • Információtechnológia fejlesztés és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevétele esetén kizárólag a Modern Vállalkozások Programja által gondozott szállítói adatbázisban található, minősített beszállító, előzetesen jóváhagyott terméke választható.
 • A pályázó számára kötelező a Modern Vállalkozások Programja által nyújtott, térítésmentes szolgáltatások igénybevétele (ügyfél regisztráció, továbbá a nem közép-magyarországi ügyfelek számára a tanácsadói konzultáció, szállítói rendezvényen történő megjelenés), illetve a pályázónak az MVP weboldalán található részösszeg kalkulátor által generált dokumentumot kell csatolnia a kérelemhez a pályázata benyújtásakor.
 • További információkért keresse tanácsadóját

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?

Díjmentes, személyre szabott infokommunikációs szakértői segítséget, tanácsadói támogatást, valamint akkreditált informatikai vállalkozások minősített termékeinek és szolgáltatásainak kínálatát a digitális fejlesztéshez.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az infokommunikációs fejlesztések esetén kizárólag a Modern Vállalkozások Programja által minősített, csomagolt szoftver beszerzése támogatható, Modern Vállalkozások Programja által minősített szállítótól, vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.

Kérelem benyújtása: 2021. október 11. 8 órától-2022. szeptember 1. 12 óráig

LEJÁRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDŐ MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.9-20

Benyújtás (kérelmezési időszak):

2021. február 18. 9:00 órától 2021. június 7. 10:00 óráig

technológiafejlesztés, digitalizáció


Kiknek ajánljuk?

Kizárólag mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt - szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti - településen valósítják meg fejlesztéseiket. A felhívás 1 sz. mellékelete tartalmazza a szabad vállalkozási zónák (SZVZ) településeinek listáját.


Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás? 

Új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, információs technológiafejlesztésre, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésére, ingatlan beruházásra, munkavégzést elősegítő képzésre, bérköltség-támogatás igénybevételére, projektmenedzsmentre igényelhető támogatás.


Mennyi támogatás szerezhető?

2 millió Ft-60 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás nyerhető. A támogatás maximális mértéke a felhívás 1 sz. mellékeltében felsorolt településeken az elszámolható költség 70 %-a, a felhívás 2 sz. mellékeltében felsorolt településeken az elszámolható költség 100 %-a. A megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25 %-nak megfelelő előleg igényelhető. 10 millió Ft feletti támogatás igénylése esetén az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft előminősítése szükséges a kérelem benyújtásához.

Mit szükséges vállalni cserébe?

2 millió Ft-tól 10 millió Ft-ig igényelt támogatás esetén kötelező vállalás nincs. 10 millió Ft feletti támogatás igénylése esetén a kérelmezőnek vállalni kell, hogy legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát a kérelem benyújtását megelőző utolsó hónaphoz képest, melyet a fenntartási időszak végéig megőriz.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?

Díjmentes, személyre szabott infokommunikációs szakértői segítséget, tanácsadói támogatást, valamint akkreditált informatikai vállalkozások minősített termékeinek és szolgáltatásainak kínálatát a digitális fejlesztéshez.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az infokommunikációs fejlesztések esetén kizárólag a Modern Vállalkozások Programja által minősített szoftver beszerzése támogatható, Modern Vállalkozások Programja által minősített szállítótól, vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától, amelynek elszámolható költsége maximum a http honlapon közzétett ár lehet.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

MAGYAR MULTI PROGRAM III. - GINOP-1.2.7-20.

A jelentkezési határidő lejárt.

Kiknek ajánljuk?
A GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kiválasztott nagy növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, melyek egyedi diagnosztika alapján elkészített fejlesztési tervvel rendelkeznek és ennek megvalósítására kaphatnak támogatást.  Pályázóknak legalább 4 lezárt, teljes üzleti évvel, Közép-Magyarországi régión kívüli székhellyel, telephellyel, minimum 5 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal kell rendelkeznie és szerepeljenek a köztartozás mentes adatbázisba.


Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás? 
Technológia-, vagy szolgáltatásfejlesztést eredményező új eszköz, gyártási licence, know-how beszerzésére, információs technológia fejlesztésre, szabványok és tanúsítványok megszerzésére, valamint ingatlanberuházásokra. Ezen felül minősített szolgáltatóktól igénybe vehető műszaki-, termék-, és szolgáltatásfejlesztési, marketing, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadási szolgáltatás.  

Mennyi támogatás szerezhető?
A program keretében 2,5-500 millió Ft vissza nem térítendő 50 %-os támogatási intenzitású forrás szerezhető.


Mit szükséges vállalni cserébe?
Meg kell valósítani a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozásra került fejlesztési tervet az abban foglalt céloknak megfelelően egy mérföldkőben. Projekt elszámolható összköltségének 25 %-át kitevő saját forrással kell rendelkezni.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?

Díjmentes, személyre szabott infokommunikációs szakértői segítséget, tanácsadói támogatást, valamint akkreditált informatikai vállalkozások minősített termékeinek és szolgáltatásainak kínálatát a digitális fejlesztéshez.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy informatikai fejlesztésekre is lehet pályázni, ugyanakkor csak és kizárólag olyan informatikai beruházás/fejlesztés valósítható meg a pályázati forrás felhasználásával, ahol a termék megtalálható a Modern Vállalkozások Programjának weboldalán, azon a maximális áron, ahogyan az a weboldalon szerepel.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

GINOP-3.2.2

üzleti szoftverek, hardver eszközök, vállalatirányítás

A jelentkezési határidő lejárt.

Kedves Ügyfeleink, Partnereink, Érdeklődők!

Ez a konstrukció sajnos most bezárt, viszont a Kormány szándékaival egyezően azon dolgozunk, hogy rövidesen ismét pályázható legyen! Addig is ajánljuk figyelmükbe a GINOP-3.2.2 által támogatható fejlesztéseket.
Partnereinknek, és akik a konstrukció sikerességén dolgoztak köszönjük az erőfeszítéseiket, a benyújtott támogatási kérelemmel rendelkezőknek pedig sok sikert kívánunk.

A Modern Vállalkozások Programjának csapata.


Kiknek ajánljuk?

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akiknek megvan egy lezárt teljes üzleti éve, és statisztikai létszáma az elmúlt két évben legalább 2 fő volt.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
Komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések támogathatók.
Értékesítés (CRM), gyártás, HR és bérszám, kontrolling és VIR, beszerzés, logisztika, táv- és csoportmunka, pénzügy-számvitel, webáruház, vállalati portál, elektronikus fizetés, workflow, iratkezelés, illetve egyéb funkcionális területekhez kapcsolódó üzleti alkalmazások bevezetése önállóan támogatható.

A pályázatban elszámolhatók a vásárolt üzleti szoftverek díjai ill. azok bevezetési költségei, egyszerű, irodai infokommunikációs eszközök költségei (legfeljebb 20%-ig), valamint az ezekhez kapcsolódó képzések.

Mennyi támogatás szerezhető?
Legalább 1-, de legfeljebb 24 M Ft vissza nem térítendő támogatás hívható le, minimum 1,25- de maximum 37,5 M Ft kötelező kölcsön mellett.

Mit szükséges vállalni cserébe?
Legalább 10% önerőt!
A támogatást igénylőnek vállalnia kell továbbá, hogy a projektmegvalósítást követő 2. üzleti évben üzemi eredményeit növeli az elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-ával, vagy az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevételének növekedése el fogja érni az elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?
• a Programban megszerezhető DFV minősítéssel, a vissza nem térítendő támogatás mértéke az alapesetben szerezhető 35%-ról, 40%-ra nő
• a DFV minősítés a pályázati elbírálásban +4 pontot jelent
• továbbá a piaci ár igazolása során a Program katalógusából kiválasztott szállító esetén könnyített feltételek és egyedi kedvezmények várják a csatlakozókat

A pályázás feltétele, hogy a pályázó a Közép-magyarországi régión kívül (is) rendelkezzen székhellyel, vagy működő fiókteleppel.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

Pályázati előminősítő kérdőívünk itt elérhető.


A kölcsön kondícióival kapcsolatban a http://www.mfbpont.hu honlapon talál bővebb tájékoztatást.

Ipar 4.0 Program

A jelentkezési határidő lejárt.
intelligens eszközök, ipari alkalmazások, automatizáció, képzés

Kedves Ügyfeleink, Partnereink, Érdeklődők!

Ez a konstrukció sajnos most bezárt, viszont a Kormány szándékaival egyezően azon dolgozunk, hogy rövidesen ismét pályázható legyen! Addig is ajánljuk figyelmükbe a GINOP-3.2.2 által támogatható fejlesztéseket.
Partnereinknek, és akik a konstrukció sikerességén dolgoztak köszönjük az erőfeszítéseiket, a benyújtott támogatási kérelemmel rendelkezőknek pedig sok sikert kívánunk.

A Modern Vállalkozások Programjának csapata.

Kiknek ajánljuk?

Valamennyi mikro- kis és középvállalkozásnak, nagyvállalatnak, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézménynek, illetve kutatóhelynek elérhető a rendelkezésre álló forrás.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?

A meglevőnél magasabb minőséget biztosító, automatizálható, vagy automata gépek és berendezése, meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése, termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló beruházásra, immateriális javak beszerzésére, KFI tevékenységre, humán erőforrás fejlesztésre, képzésre, valamint demonstrációs képzések szervezésére.

Mennyi támogatás szerezhető?

A támogatás összege minimum 20 és maximum 500 millió forint. Az előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 100 %-a, maximum 500 millió Ft lehet.

Mit szükséges vállalni cserébe?

Regionális beruházás jogcímén megvalósuló projekt esetében a kérelmezőnek a költségek 25%-ra önerőt, a támogatásra pedig minden esetben biztosítékot szükséges nyújtania. Kkv-knak a beruházási jellegű támogatás vonatkozásában 3, míg nem beruházási jellegű támogatás esetében 1 évig, nagyvállalatoknak pedig (regionális beruházási támogatás jogcím igénybevétele esetén) 5 évig kell fenntartaniuk a digitalizációs, és innovációs képességeik fejlesztése, valamint az Ipar 4.0 fejlettségi szintjük javítása érdekében tett vállalásaikat. Egyéb a projektre vonatkozó szakmai elvárások, vállalni szükséges kötelezettségek a vonatkozó tájékoztató Felhívás („Tájékoztató az Ipar 4.0 program keretében nyújtott támogatások igénylésének 2019. évi feltételeiről”) 9. pontja szerint.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?

A támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása az ITM által elfogadott minősítő rendszer alapján Ipar 4.0 fejlesztésre alkalmas minősítéssel kell, hogy rendelkezzen. Az ITM által elfogadott Ipar 4.0 minősítés az „emelt szintű Digitalizációra Felkészült Vállalkozás” minősítés megszerzése a GINOP-3.2.1-15 kódjelű „Modern Vállalkozások Programja” keretében lehetséges, annak eredményét a kérelem beadásához elfogadja a pályázatkiíró azzal, hogy a minősítési eljárás során tett nyilatkozatok valóságnak való megfelelőségét az esetleges támogatásnyújtást megelőzően ellenőrzik. A programokban való részvétel a vállalkozások számára ingyenes.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

További információ kérhető Tudás- és Innováció-menedzsmentért Felelős Államtitkárságon.

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag


Amennyiben szállítóként csatlakozni kíván programunkhoz, akkor az alábbi linkre kattintva érhető el regisztrációs felületünk:

Informatikai szállító vagyok, szeretnék bekerülni a Programba

   

IPAR 4.0 KÉPES SZÁLLÍTÓK

ITWise Kft.
T-Systems Magyarország Zrt.
Commit Kft.
SCSSoft Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
DanubiSoft Kft.
Dyntell Magyarország Kft.

HASZNOS TIPP!
MVP ajánlással bíró pályázatírók, akik munkájukkal már igazoltan
legalább öt informatikai projektötletet juttattak forráshoz:

Baranya Megyei Vállalkozói Központ - www.bmvk.hu 
Kreativo Magyarország Kft - http://kreativo.hu 
METODUS Kft - www.metodus.hu
Asesor Consulting Kft - www.asesor.hu
Innomedio Kft - www.innomedio.hu
Innomine Group Kft - www.innomine.com/hu
Goodwill Consulting Kft - www.gwconsulting.hu
VANESSIA Kft www.vanessia.hu
Értő Kft. - www.ertokft.hu