FONTOS, AZ UNIÓS PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓ VÁLTOZÁSOK! 

Több mint 20 fejlesztéspolitikai intézkedés segíti a pályázatok megvalósítását a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) számos területre kiterjedő, átfogó intézkedéscsomaggal támogatja a kedvezményezetteket fejlesztéseik megvalósításában, befejezésében. A kormány célja, hogy az elnyert pályázati források a rendkívüli körülmények ellenére is a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljanak a magyar vállalkozások és a magyar családok érdekében.

Vészhelyzet miatt bekövetkező hátrányos helyzet enyhítésére érdekében hozott változások a GINOP 3.2.2-re vonatkozásában:

VÉSZHELYZET ELŐTTI SZABÁLYOZÁS:

VÉSZHELYZET BEVEZETÉSÉT KÖVETŐEN  HOZOTT SZABÁLYOZÁS:

Támogatási okiratban meg vannak határozva a mérföldkő, véghatáridő dátumai. Módosítási kérelem nélkül, automatikusan 3 hónappal meghosszabbodik a mérföldkő és a véghatáridő dátuma.
Előleg kézhezvételétől számítva 12 hónapon belül be kell adni kifizetési kérelmet legalább az előleg 60 %-val megegyező mértékben

Előleg kézhezvételétől számítva 15 hónapon belül be kell adni kifizetési kérelmet legalább az előleg 60 %-val megegyező mértékben

Hiánypótlás teljesítésére 15 nap állt rendelkezésre, tisztázó kérdés megválaszolására 3 nap. Jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőt állapítják meg, hiánypótlásnál 30 nap, tisztázó kérdésnél 7 nap. (VÁLTOZHAT! empirikus tapasztalatok alapján! a rendelet alapján később pontosítunk)
A projekt megvalósítás befejezését követő 2. üzleti évben az üzemi tevékenység eredménye növekedésének el kell érnie az elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25 %-át, vagy a projekt megvalósítás befejezését követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésnek el kell érnie a elnyert vissza nem térítendő támogatás legalább 120 %-át.   Fenntartási időszakban a nettó árbevétel növekedése, üzemi szintű eredmény növekedés monitoring mutatók elmaradása esetén a szankció meghatározásakor az Irányító Hatóság figyelembe veszi a vészhelyzetet.
Támogatási előleg mértéke 25 %

Támogatási előleg általános mértéke 25 %-ról 50 %-ra emelkedik a vészhelyzetben leginkább érintett ágazatok-ban (turizmus, vendéglátás, egyes szolgáltatási szektorok).

Csak az összes alátámasztó dokumentumot benyújtása után módosították a támogatási szerződést.

Támogatási szerződések módosítása egyszerűsített módon történik (kevesebb alátámasztás, rugalmasabb átcsoportosítás)

Tőke és kamat törlesztése havonta történik. A hitelben részesülő adós a vészhelyzet fennállása alatt a hitelszerződésből eredő tőke- és illetve kamatfizetési teljesítésére haladékot kap.
Elszámolás benyújtásához minden alátámasztó dokumentum be kell nyújtani

Elszámolás benyújtáshoz elegendő a számla, kifizetést igazoló bankkivonat, vállalkozói szerződés. A többi dokumentumnak helyszínen kell rendelkezésre állnia.

Ha a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb a támogatói intézményrendszer előírását vagy útmutatóját megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni. Ha a kedvezményezett mulasztásait igazolható módon a veszélyhelyzet okozta, akkor hátrányos jogkövetkezményt (pl. elállást) nem indokolt érvényesíteni.
  A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig folyósított támogatás – beleértve az előleg - összegét Ptk. 6:47. § (2) és (4) bekezdése szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a Támogató által megjelölt bankszámlára, az elállás kézhezvételétől számított 30 napon belül Az Irányító Hatóság a vészhelyzet ideje alatt új követelések végrehajtását nem indítja el, biztosítékot nem érvényesíti, folyamatban lévő követelések végrehajtását felfüggeszti.
Támogatási okiratban szereplő indikátor (IKT alkalmazások száma db) nem éri el a támogatási szerződésben meghatározott érték 75 %-át, a támogatás és a kölcsön arányos csökkentése, visszafizetése mellett jogosult csökkenteni az vállalt indikátor célértékét. Megvalósítás során a vészhelyzet miatt egy indikátor nem éri el a támogatási szerződésben meghatározott érték 75 %-át, nem kell visszafizetni a támogatás arányos részét.

Nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott határidőn belül nem intézkedik, akkor a támogató elállhat a szerződéstől.

Az Irányító Hatóság a biztosítékcsere, vagy annak elmaradása esetén az elállást, mint szankciót csak legszükségesebb esetben alkalmazza.

Az irányító hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti, elutasítása esetén felfüggesztheti a támogatás folyósítását a beszámoló szakmai jóváhagyásáig.

Beszámoló elutasítása esetén az irányító Hatóság a vészhelyzet alatt mérlegelheti a támogatás a támogatás folyósításának felfüggesztését, azaz nem kötelező ezt a szankciót alkalmazni.  

Egy és ugyanazon vállalkozás adott év és azt megelőző 2 pénzügyi év vonatkozásában 200.000 Euro értékben jogosult de minimis támogatást igénybe venni.

Új átmeneti támogatás nem csökkenti igénybevevő vállalkozás de minimis keretét

FONTOS! Azon esetekre, ahol a vészhelyzet meghirdetése előtt lejárt határidő volt, (pl: hiánypótlás nem került benyújtásra) nem alkalmazhatók a rendkívüli szabályok.

További részletek a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon érhetők el.

TECHNOLÓGIA- ÉS ÜZLETFEJLESZTÉS UNIÓS FORRÁSBÓL

eszközök, szoftverek, tanácsadás


   
   

Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram

Benyújtás (kérelmezési időszak): 2018. szeptember 1-től 2020. október 1-ig
stratégiai ágazatok digitalizációja -
szoftverek, eszközök, szolgáltatások

Kiknek ajánljuk?

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik a Közép-magyarországi régió területén kívül kívánják fejlesztésüket végrehajtani. A programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
A Digitális Jólét Program stratégiai céljainak megvalósulását támogató, digitális termék-, vagy szolgáltatásfejlesztésre.
Támogatható az infokommunikációs tárgyi eszközök, szoftverek, hardverek beszerzése, tanácsadás, oktatás igénybevétele; megengedett az útiköltségek, rezsiköltségek és a bérkifizetések elszámolása. A projektben elszámolhatók továbbá a jogi, közjegyzői, hazai és külföldi oltalomszerzéssel összefüggő költségek, hazai kiállításon, vásáron való részvétel költségei, külpiaci terjeszkedést segítő szolgáltatások vásárlása és egyes kommunikációs költségek is.
Részletesebb információ a Digitális Jólét Hitelprogram oldalán található.

Miként lehet kérelmezni?
A kölcsönt kizárólag hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Kérelem kizárólag jegyzett MFB Pontokhoz nyújtható be (https://www.mfb.hu/mfb-pont-kereso).

Mekkora összegű lehet a kölcsön?
Minimum 5 M Ft, maximum 200 M Ft visszatérítendő támogatás.

Mik az alapvető kondíciók?
A kamat 0% / év, típusa; éven túli lejáratú Digitális Fejlesztési Hitel. Kezelési és egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra. Futamidő:
  • új eszköz esetén a Tao. szerinti amortizáció vége
  • immateriális javak esetén legfeljebb 5 év
  • egyéb hitelcél esetén 7 év
Mit szükséges vállalni cserébe?
A projekt elszámolható költségének legalább 10%-a mértékéig önerőt és a hitel mértékének 50%-ig biztosítékot!


Hitelkérelem csak a DJP stratégiai célkitűzéseihez való illeszkedésvizsgálattal, a Modern Vállalkozások Programja keretében a Digitális Jólét Nonprofit Kft. előminősítési tanúsítványával együtt nyújtható be!

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

Digitális Jólét Pénzügyi Program - Tőkeprogram

Benyújtás (kérelmezési időszak): 2019. november 19-től
stratégiai ágazatok digitalizációja -
szoftverek, eszközök, szolgáltatások

Kiknek ajánljuk?

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik a Közép-magyarországi régió területén kívül kívánják fejlesztésüket végrehajtani. A programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek tőkebefektetést.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
A Digitális Jólét Program stratégiai céljainak megvalósulását támogató, digitális termék-, vagy szolgáltatásfejlesztésre.
Újdonságtartalommal bíró, nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív projektek megvalósítására, ahol a vállalkozás/alapítók már legalább működő prototípussal rendelkeznek (ötlet fázis nem támogatható).
Részletesebb információ a Digitális Jólét Tőkeprogram oldalán található.

Hogyan juthatok befektetéshez?
A kérelmező egy egyszerű regisztráció során rögzíti a termék vagy szolgáltatás bemutatását, a megvalósítással kapcsolatos fő pénzügyi sarokpontokat.
A DJP céljaihoz való illeszkedést a DJ Nkft. által felkért ágazati szakértők vizsgálják, pozitív döntésük esetén a DJ Nkft. támogató tartalmú tanúsítványt állít ki – ennek birtokában lehet benyújtani a tőkeigénylést a Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-nek. (http://soluscapital.hu/).

Mekkora összegű tőkebefektetés igényelhető?
Legalább 10 M Ft és legfeljebb 500 M Ft összegű tőkefektetés igényelhető.

Mi a kockázati tőkebefektetés főbb jellemzői?
  • a befektetések időtartama 2-7 év
  • a finanszírozás tőkeemeléssel, tagi kölcsön nyújtásával vagy a kettő kombinációjával
  • DJP célrendszeréhez illeszkedő digitális termék vagy szolgáltatás fejlesztések megvalósítása.

Kockázati tőkebefektetés iránti kérelem csak a DJP stratégiai célkitűzéseihez való illeszkedésvizsgálattal, a Modern Vállalkozások Programja keretében a Digitális Jólét Nonprofit Kft. előminősítési tanúsítványával együtt nyújtható be!

Magyar Multi Program


Benyújtás 2020. március 5-től, március 31-ig lehetséges.

Kiknek ajánljuk?
Ígéretes, nagy növekedésű hazai vállalkozásoknak, amelyek menedzsmentje elkötelezett a partnerség alapú fejlesztés megvalósítása mellett és fejlesztését a konvergencia régióban kívánja megvalósítani. A jelentkezés és részvétel feltételei az mmp.ifka.hu oldalon keresztül érhetők el, a programba történő regisztráció is itt végezhető el.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
Szakértői szolgáltatások igénybevételére (ágazattól függetlenül), illetve komplex, technológiafejlesztést, szakértői szolgáltatásokat, továbbá akár infrastruktúrafejlesztést, informatikai komponenst vagy szabványok bevezetését is tartalmazó fejlesztések megvalósítására (feldolgozóipari vállalkozások számára).

Mennyi támogatás szerezhető?
Akár 50-340 millió forint, vissza nem térítendő, 45 százalékos támogatási intenzitású forrás is szerezhető a program keretében.

Mit szükséges vállalni cserébe?
Részvételt a kiválasztási és előminősítési folyamatban, illetve a program keretében az IFKA szakértőivel közösen kialakított fejlesztési terv teljeskörű megvalósítását.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?
Az informatikai komponenst is tartalmazó, komplex fejlesztések során az érintett vállalkozások figyelmébe ajánljuk a Modern Vállalkozások Programja minősített szállítói rendszerét

                                                                                                                                                                                                            

GINOP-3.2.2

üzleti szoftverek, hardver eszközök, vállalatirányítás

A jelentkezési határidő lejárt.

Kedves Ügyfeleink, Partnereink, Érdeklődők!

Ez a konstrukció sajnos most bezárt, viszont a Kormány szándékaival egyezően azon dolgozunk, hogy rövidesen ismét pályázható legyen! Addig is ajánljuk figyelmükbe a GINOP-3.2.2 által támogatható fejlesztéseket.
Partnereinknek, és akik a konstrukció sikerességén dolgoztak köszönjük az erőfeszítéseiket, a benyújtott támogatási kérelemmel rendelkezőknek pedig sok sikert kívánunk.

A Modern Vállalkozások Programjának csapata.


Kiknek ajánljuk?

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akiknek megvan egy lezárt teljes üzleti éve, és statisztikai létszáma az elmúlt két évben legalább 2 fő volt.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
Komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések támogathatók.
Értékesítés (CRM), gyártás, HR és bérszám, kontrolling és VIR, beszerzés, logisztika, táv- és csoportmunka, pénzügy-számvitel, webáruház, vállalati portál, elektronikus fizetés, workflow, iratkezelés, illetve egyéb funkcionális területekhez kapcsolódó üzleti alkalmazások bevezetése önállóan támogatható.

A pályázatban elszámolhatók a vásárolt üzleti szoftverek díjai ill. azok bevezetési költségei, egyszerű, irodai infokommunikációs eszközök költségei (legfeljebb 20%-ig), valamint az ezekhez kapcsolódó képzések.

Mennyi támogatás szerezhető?
Legalább 1-, de legfeljebb 24 M Ft vissza nem térítendő támogatás hívható le, minimum 1,25- de maximum 37,5 M Ft kötelező kölcsön mellett.

Mit szükséges vállalni cserébe?
Legalább 10% önerőt!
A támogatást igénylőnek vállalnia kell továbbá, hogy a projektmegvalósítást követő 2. üzleti évben üzemi eredményeit növeli az elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-ával, vagy az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevételének növekedése el fogja érni az elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?
• a Programban megszerezhető DFV minősítéssel, a vissza nem térítendő támogatás mértéke az alapesetben szerezhető 35%-ról, 40%-ra nő
• a DFV minősítés a pályázati elbírálásban +4 pontot jelent
• továbbá a piaci ár igazolása során a Program katalógusából kiválasztott szállító esetén könnyített feltételek és egyedi kedvezmények várják a csatlakozókat

A pályázás feltétele, hogy a pályázó a Közép-magyarországi régión kívül (is) rendelkezzen székhellyel, vagy működő fiókteleppel.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

Pályázati előminősítő kérdőívünk itt elérhető.


A kölcsön kondícióival kapcsolatban a http://www.mfbpont.hu honlapon talál bővebb tájékoztatást.

Ipar 4.0 Program

A jelentkezési határidő lejárt.
intelligens eszközök, ipari alkalmazások, automatizáció, képzés

Kedves Ügyfeleink, Partnereink, Érdeklődők!

Ez a konstrukció sajnos most bezárt, viszont a Kormány szándékaival egyezően azon dolgozunk, hogy rövidesen ismét pályázható legyen! Addig is ajánljuk figyelmükbe a GINOP-3.2.2 által támogatható fejlesztéseket.
Partnereinknek, és akik a konstrukció sikerességén dolgoztak köszönjük az erőfeszítéseiket, a benyújtott támogatási kérelemmel rendelkezőknek pedig sok sikert kívánunk.

A Modern Vállalkozások Programjának csapata.

Kiknek ajánljuk?

Valamennyi mikro- kis és középvállalkozásnak, nagyvállalatnak, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézménynek, illetve kutatóhelynek elérhető a rendelkezésre álló forrás.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?

A meglevőnél magasabb minőséget biztosító, automatizálható, vagy automata gépek és berendezése, meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése, termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló beruházásra, immateriális javak beszerzésére, KFI tevékenységre, humán erőforrás fejlesztésre, képzésre, valamint demonstrációs képzések szervezésére.

Mennyi támogatás szerezhető?

A támogatás összege minimum 20 és maximum 500 millió forint. Az előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 100 %-a, maximum 500 millió Ft lehet.

Mit szükséges vállalni cserébe?

Regionális beruházás jogcímén megvalósuló projekt esetében a kérelmezőnek a költségek 25%-ra önerőt, a támogatásra pedig minden esetben biztosítékot szükséges nyújtania. Kkv-knak a beruházási jellegű támogatás vonatkozásában 3, míg nem beruházási jellegű támogatás esetében 1 évig, nagyvállalatoknak pedig (regionális beruházási támogatás jogcím igénybevétele esetén) 5 évig kell fenntartaniuk a digitalizációs, és innovációs képességeik fejlesztése, valamint az Ipar 4.0 fejlettségi szintjük javítása érdekében tett vállalásaikat. Egyéb a projektre vonatkozó szakmai elvárások, vállalni szükséges kötelezettségek a vonatkozó tájékoztató Felhívás („Tájékoztató az Ipar 4.0 program keretében nyújtott támogatások igénylésének 2019. évi feltételeiről”) 9. pontja szerint.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?

A támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása az ITM által elfogadott minősítő rendszer alapján Ipar 4.0 fejlesztésre alkalmas minősítéssel kell, hogy rendelkezzen. Az ITM által elfogadott Ipar 4.0 minősítés az „emelt szintű Digitalizációra Felkészült Vállalkozás” minősítés megszerzése a GINOP-3.2.1-15 kódjelű „Modern Vállalkozások Programja” keretében lehetséges, annak eredményét a kérelem beadásához elfogadja a pályázatkiíró azzal, hogy a minősítési eljárás során tett nyilatkozatok valóságnak való megfelelőségét az esetleges támogatásnyújtást megelőzően ellenőrzik. A programokban való részvétel a vállalkozások számára ingyenes.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

További információ kérhető Tudás- és Innováció-menedzsmentért Felelős Államtitkárságon.

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag


A kizárólag a Modern Vállalkozások Programjában elérhető DFV és eDFV minősítések +5% vissza nem térítendő többlettámogatást jelentenek a GINOP-3.2.2  uniós vállalati informatikai pályázaton!


Pályázni szeretnék, érdekel a +5%

Informatikai szállító vagyok, szeretnék bekerülni a Programba

   

IPAR 4.0 KÉPES SZÁLLÍTÓK

ITWise Kft.
T-Systems Magyarország Zrt.
Commit Kft.
SCSSoft Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
DanubiSoft Kft.
Dyntell Magyarország Kft.
HASZNOS TIPP!
MVP ajánlással bíró pályázatírók, akik munkájukkal már igazoltan
legalább öt informatikai projektötletet juttattak forráshoz:

METODUS Kft - www.metodus.hu
Asesor Consulting Kft - www.asesor.hu
Innomedio Kft - www.innomedio.hu
Innomine Group Kft - www.innomine.com/hu
GKF Development Kft - www.gkf.hu
Goodwill Consulting Kft - www.gwconsulting.hu
VANESSIA Kft www.vanessia.hu
Értő Kft. - www.ertokft.hu

Baranya Megyei Vállalkozói Központ - www.bmvk.hu