Új értékelés írása

Szöveges értékelés
Osztályozás

Külső adatvédelmi auditálás középvállalkozásoknak

(Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda)

Fő kategória: Szolgáltatások

GINOP 3.2.2-es termékKinek ajánljuk a terméket:

  • középvállalkozások (50-250 fő)

Kapcsolódó kedvezmények:

csomagajánlat

A csomagárból 10% árkedvezményt biztosítunk és vállaljuk, hogy a szolgáltatásunk elvégzését követő 1 éven keresztül vállalkozása dokumentációja megfelel a jogszabályi előírásoknak, esetleges jogszabályváltozásról írásban értesítjük és ingyenesen hatályosítjuk a dokumentációkat. Előzetes konzultáció során igény szerint adótanácsadást nyújtunk a webáruházat érintő nemzetközi kereskedelmi ügyletről.

Ára: 200 000 Ft (csomag ) + ÁFA

Kedvezményes ára: 180 000 Ft (csomag ) + ÁFA

Termék kategorizáció

online jogi szolgáltatás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) valamint a GPDR rendelet előírásainak, és egyéb, az adott szektorra irányadó iránymutatásoknak való megfeleltetés elvégzése, dokumentációk összeállítása, jelentés készítése az érintett vállalkozás valamennyi területén (web, munkavállalók, partnerek, hírlevél, stb.)

Adatvédelmi auditálás során az alábbi dokumentumokat készítjük el: - adatkezelő szabályzatai - adatvédelmi nyilatkozatai - általános szerződési feltételek - gyakorlati útmutatók - munkáltatói iránymutatások A fentieken túl írásbeli jelentést készítünk arról, hogy milyen szabályok betartása esetén felel meg vállalkozása a jogszabályi előírásoknak. Elvégezzük továbbá a vállalkozása adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentését. Első alkalommal – akár személyes, akár skpye-s megbeszélés útján – megvizsgáljuk a vállalkozás működési folyamatait és összeállítjuk az adatvédelmi cselekvési tervet megvizsgálva ezáltal, mely területeket érintenek az adatvédelmi előírások. A vállalkozás egyes részlegén belül – amennyiben az külön szükséges – külön konzultálunk, melynek során átbeszéljük a vállalkozás működési folyamatait. Megvizsgáljuk a vállalkozás honlapját, honlapjait. Feltárjuk az érintett szektort érintő speciális adatvédelmi előírásokat, ajánlásokat. A vizsgálati szakaszt követően jelentést készítünk a vállalkozás részére. Az adatvédelmi audit jelentésben részletesen bemutatjuk az általunk tapasztalt, feltárt hiányosságokat és cselekvési tervet készítünk. A jelentés átadását követően megírjuk azokat a dokumentációt, melyek vállalkozása külső és belső adatvédelmi megfeleltetéséhez szükségesek. A megfelelőségi audit elkészítésével egyidejűleg javaslatot teszünk arra, hogy milyen gyakorlati megoldások, technikai lehetőségek állnak rendelkezésre az adatvédelmi előírások rugalmasabb, könnyebb betartása érdekében. A megírásra kerülő főbb dokumentációk: adatkezelési tájékoztató, adatvédelmi nyilatkozat, általános szerződési feltételek (ÁSZF), belső adatvédelmi szabályzat, kötelező fogyasztóvédelmi tájékoztatók.

A terméket a következő ágazatoknak ajánljuk:

Ágazat független termék.

Kérdések a termékkel kacsolatban